Porady

Właściwe nawożenie pola to podstawa udanych plonów

Podstawą dochodów gospodarstwa opartego na uprawie roślin jest wysokość plonów. Dążenie do maksymalizacji plonu przy względnie stałym areale ziemi uprawnej nie może się udać bez zastosowania środków ochrony roślin i nawozów. Środki ochrony roślin niwelują wszelkie przeszkody, które mogłyby negatywnie oddziaływać na roślinę, takie jak chwasty, szkodniki, czy grzyby. Rolą nawozów jest natomiast stworzenie korzystnych warunków glebowych do prawidłowego rozwoju rośliny.

Gleba – dlaczego jest tak ważna w uprawie roślin?

Gleba, jako wierzchnia warstwa pokrywająca powierzchnię ziemi pełni szereg funkcji dla środowiska. Nie małe znaczenie odgrywa także w działalności rolniczej. Przede wszystkim stanowi podłoże do rozwoju systemu korzeniowego roślin. Z drugiej strony natomiast prowadzi do zaspokojenia potrzeb rośliny, dostarczając składniki pokarmowe oraz wodę, tlen i ciepło. Z uwagi na te funkcje ważne jest zadbanie o jej żyzność, czyli zdolność do zaopatrywania rośliny w niezbędne składniki.  Żyzność kształtują zabiegi nawożenia, agrotechniczne, melioracyjne, czy mikrobiologiczne. Spośród nich czołowe miejsce zajmują zabiegi nawożenia, a więc poprawiania zasobności gleby w składniki pokarmowe, niezbędne do rozwoju roślin.

Rodzaje nawozów stosowanych w rolnictwie

Ze względu na sposób  powstawania, nawozy dzieli się  na sztuczne (mineralne), zielone oraz organiczne. Nawozy sztuczne to kombinacja różnych składników, najczęściej azotu, potasu i fosforu wraz z mikroelementami, które skomponowane są w odpowiednich dla konkretnej grupy roślin proporcjach. Wadą tego typu nawozów poza ceną, jest ryzyko przedawkowania, a nawet przypalenia roślin. Z uwagi na to, że są silnie skoncentrowane należy je stosować wyłącznie w określonych proporcjach. Bezpieczniejszą alternatywą dla nawozów mineralnych są nawozy zielone pochodzące z przedplonów lub poplonów, które zostają przyorane i rozkładając się w glebie powodują jej wzbogacenie o próchnicę, składniki mineralne, a nawet azot, jak w przypadku zastosowania jako poplonu roślin motylkowych. Najpowszechniej stosowane są jednakże nawozy organiczne.

Właściwe nawożenie pola to podstawa udanych plonów

Popularność nawozów organicznych

Nawozy organiczne swą popularność zawdzięczają niewątpliwie niskim, a praktycznie zerowym kosztom produkcji. Stanowią one niejako efekt uboczny hodowli zwierząt. Powstają mimochodem wskutek zanieczyszczenia podściółki odchodami zwierzęcymi, w efekcie czego powstaje nawóz o konsystencji stałej czyli obornik oraz płynnej czyli gnojowica. Wśród innych zalet nawozów organicznych należy wymienić to, że są naturalne, ekologiczne, a także bezpieczne i nie niosą za sobą ryzyka przenawożenia.

Obornik – zbawienie dla gleby

Jednym z najczęściej stosowanych nawozów w rolnictwie ze względu na powszechną dostępność jest obornik. Poza wzbogacaniem gleby w składniki pokarmowe przyczynia się on także do poprawy struktury gleby spulchniając ją i powodując wzrost warstwy próchniczej. Nawożenie obornikiem stosuje się tylko raz na kilka lat. Ponadto należy pamiętać, że rozrzutnik obornika powinien wjechać na pole w niedługim czasie po zebraniu plonu, tak by dać obornikowi możliwość rozłożenia się w glebie przed kolejnym sezonem produkcji roślin. Świeży obornik może być niebezpieczny dla roślin, dlatego, gdy nie ma możliwości nawożenia jesiennego, często stosuje się jego przetworzoną formę czyli obornik granulowany.

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close